Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

18/01/2024 - visa met oog op huwelijk/samenwoonst 

Vanaf 01/01/2024 zijn de visumaanvragen met oog op huwelijk/met oog op samenwoonst geen visum C meer maar een visum D. U kan de lijst met nodige documenten terugvinden op de franstalige website van het CEV : Etudes & Établissement en Belgique | C.E.V. - Centre Européen des Visas (cev-kin.eu) 

 

 

12/01/2024 - aanpassing van de retributie voor visumaanvragen 

De retributies voor langverblijfvisums (D) zijn op 01/01/2024 aangepast. U vindt de nieuwe bedragen hier: Retributie | IBZ

 

 

06/01/2023 - aanpassing van de retributie voor visumaanvragen 

De retributies voor langverblijfvisums (D) zijn op 01/01/2023 aangepast. U vindt de nieuwe bedragen hier: Retributie | IBZ

 

 

01/06/2022 - Ophalen van uw dossier op het CEV

Vanaf 01 september 2022, moet u uitsluitend de uitgedrukte mail of de mail op uw gsm tonen om uw dossier af te halen. U kan dit niet meer doen op basis van de sms alleen.