Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvolging van uw dossier

Om de behandeling van uw dossier op te volgen (via deze link), moet u uw dossiernummer kennen.

Bij de indiening van uw dossier, krijgt u aan het loket van het E.C.V. een tijdelijk nummer (samengesteld uit de melding MSHKIN, gevolgd door 9 cijfers).

Om uw definitief nummer te kennen moet u +- 1 werkdag wachten na de indiening van uw dossier om opnieuw uw onlineformulier te raadplegen.

Het definitief nummer staat helemaal bovenaan het formulier, onder de hoofding "Basisinformatie" in het veld "Visumaanvraagnummer", dat als volgt is samengesteld: BELXXXX (= code van de post) + 0 ... 0 (opvul nullen) + 6 cijfers die het officiële visumaanvraagnummer vormen.

Bijvoorbeeld voor het nummer "BEL009700000000000000000000380927", is het dossiernummer "380927".

 

Hoe haalt u uw dossier terug op als het klaar is?

  • Als een beslissing is genomen, ziet u op uw on-line formulier het statuut “decision ready” verschijnen.
  • U krijgt een bevestigingsemail als uw dossier beschikbaar is op het E.C.V.
  • Gelieve deze email af te printen om toegang te krijgen tot het E.C.V. en uw dossier te kunnen ophalen.

Na een weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken kan u:

  • Een volledig nieuwe aanvraag indienen.
  • Beroep aantekenen tegen de beslissing, door de procedure te volgen die op de ontvangen notificatie staat.