Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.cev-kin.eu

 
Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Lees het toegankelijkheidsrapport

 
Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische en inhoudelijke tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

Technisch:

  • de html-structuur van de titels moet voor sommige pagina's worden verbeterd (met name de coherentie van de hiërarchie van h-tags voor titels en tussentitels) (WCAG-criterium 1.3.1)
  • het te weinig voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op sommige pagina’s (WCAG-criterium 1.4.3)

Inhoudelijk:

  • veel teksten zijn niet geschreven voor het web
  • er wordt nog te veel weinig duidelijke, ambtelijke taal gebruikt

Bovendien voldoen veel PDF-documenten niet aan de toegankelijkheidsnormen.

 
Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

 
Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: Federale Ombudsman

 
Verbeteringsplan

Voor het te weinig voldoende contrast tussen tekst en achtergrond op sommige pagina’s zal een beroep gedaan worden op BOSA om dit probleem op te lossen. De andere gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam.

 
Deze verklaring is op 04/04/2024 opgesteld.