Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Behandelingtermijnen

 

Zie https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_behandeltermijn_van_een_visumaanvraag.aspx

Wachttijden voor afspraken en behandeltermijnen:

 

De wachttijd voor een afspraak bedraagt momenteel:

Legalisatie

Zie de website van de Ambassade

Schengenvisum

tussen 2 weken en 4 maanden

Gezinsherenigingsvisum

1 tot 4 weken

Studievisum

1 tot 4 weken

Afhankelijk van het seizoen schommelt de wachttijd. Houdt rekening met de volgende wachttijden:

Legalisatie

November, december, juli, augustus: 1 maand

Andere maanden: 2 weken

Schengenvisum

Oktober, november, juni, juli, augustus: 1 maand

Andere maanden: 3 weken

Gezinsherenigingsvisum

2 weken

Studievisum

2 weken

 

De indicatieve behandeltijd van een ingediend dossier bedraagt

Legalisatie

Zie de website van de Ambassade

Schengenvisum

Compleet dossier en binnenkomstvoorwaarden voldaan: 3 dagen (+2 dagen in juni, juli, augustus) + 12 dagen voor bepaalde nationaliteiten

Consultatie DVZ of weigeringsbeslissing: 3 weken (+ 2 maanden in juni, juli, augustus)

Gezinsherenigingsvisum

Met een niet-Belg : 4 tot 15 maanden

Met een Belg: 3 dagen (compleet dossier en voorwaarden voldaan) (+2 dagen in juni, juli, augustus) tot 6 maanden (consultatie DVZ of weigeringsbeslissing)

Studievisum

Art. 58 – « erkend » onderwijs : 3 dagen (compleet dossier en voorwaarden voldaan) (+ 2 dagen in juni, juli, augustus) tot drie maanden (consultatie DVZ of weigeringsbeslissing)

Art. 9 – “privé” onderwijs: 3 maanden