Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tarieven

De visumkosten zijn met bankkaart (Visa, MasterCard, Maestro et Cirrus) te betalen bij de indiening van het dossier :

  • Visum A en C: 90 € (vanaf 11/06/2024)
  • Visum A en C voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 45 € (vanaf 11/06/2024)
  • Visum A en C voor kinderen tot 6 12 jaar: 0 €
  • Visum D: 180 € (+ bijdrage, zie hieronder)

Opmerking: Volgende de ondertekening van akkoorden met bepaalde landen betalen deze onderdanen slechts 35€ voor een A of C visumaanvraag met als enige uitzondering de onderdanen van Kaapverdië met als visumleges 67,50€ voor volwassenen en 33,75€ voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

 

Legende:
A = Luchtaven transitvisum
C = Visum voor een of meerdere verblijven van max. 90 dagen
D = Visum voor een continu verblijf van meer dan 90 dagen

Visumkosten zijn gratis voor de volgende categorieën :

  • Gezinsleden van een EU-onderdaan : de echtgeno(o)t(e), kinderen onder 18 jaar of ten laste en de ouders die ten laste zijn van die onderdaan. De familieband moet bewezen worden door akten van burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte) en het bewijs dat de EU-lidstaat die (familie-) band erkent (bvb. het trouwboekje van de Franse staat indien het huwelijk plaats vond in DRC).
  • Houders van dienstpaspoorten of diplomatieke paspoorten.
  • Scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
  • Onderzoekers, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad, die reizen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten of om deel te nemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie - Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).;
  • Vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

 
bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België. Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (visa fee / handling fee = 180€). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag, in €. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht:

De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.

Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.

De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.